Issue № 2 (44), 2016

Биологические науки
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.103
Published:
15.02.2016
Зоотехния и ветеринария
Медицинские науки
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.126
Published:
15.02.2016
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.020
Published:
Invalid date
Науки о Земле и окружающей среде
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.140
Published:
15.02.2016
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.092
Published:
Invalid date
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.078
Published:
Invalid date
Педагогика
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.145
Published:
15.02.2016
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.049
Published:
Invalid date
Сельскохозяйственные науки
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.135
Published:
15.02.2016
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.044
Published:
Invalid date
Строительство и архитектура
Теория и история культуры, искусства
Технические науки
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.139
Published:
15.02.2016
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.128
Published:
15.02.2016
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.127
Published:
15.02.2016
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.112
Published:
15.02.2016
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.109
Published:
15.02.2016
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.077
Published:
Invalid date
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.068
Published:
Invalid date
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.025
Published:
Invalid date
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.018
Published:
Invalid date
Филология
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.062
Published:
Invalid date
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.012
Published:
Invalid date
Экономика
PDF
Research article
DOI:
https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.44.089
Published:
Invalid date